• ಪಂಜಾಬ್​: ಅಮೃತ್​ಸರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ದುರಂತ: 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವು
RedStrib
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ-ವನ್ಯಧಾಮಗಳು
blackline